IST-Klinik

Sundhedsordning


Der ydes hel eller delvis tilskud fra din Sundhedsordning f.eks

PFA

Dansk Sundhedsikring

Top Danmark

Gjensidige

Danfoss hjælpe pakke 

Mølholm 

m.m

Kontakt dit pensionsselvskab og hør hvordan du er dækket

Sygeforsikringen ”danmark” giver tilskud til akupunktur. Der indberettes elektronisk til ”danmark”. Læs mere om ”danmark”s takster her 

 

Offentlige sygesikring:

Klinikken har ikke overenskomst med det offentlige sygesikring, hvorfor der ikke ydes offentligt tilskud til dine behandlinger.