Behandlerhuset i Hals

Sundhedsordning


Der ydes hel eller delvis tilskud fra din Sundhedsordning f.eks

PFA - Danica - Dansk Sundhedsikring - Top Danmark

Gjensidige - Mølholm m.m

 

Kontakt dit pensionsselvskab og hør hvordan du er dækket

Sygeforsikringen ”danmark” giver tilskud til akupunktur. 

Der indberettes elektronisk til ”danmark”.

Læs mere om ”danmark”s takster her 

 

Offentlige sygesikring:

Behandlerhuset i Hals tager ikke imod henvisninger fra egen læge da klinikken ikke har overenskomst med det offentlige sygesikring, hvorfor der ikke ydes offentligt tilskud til dine behandlinger.